Från en lantlollas utpost...


Det är här på den gamla gården drömmarna formas och får liv.

Att bo på en gård, med odling, djur och många gamla byggnader som behöver tas om hand, är både en ljuvlig frihet, ett slit och ett ständigt kompromissande.

På den här gården får leken, musiken, konsten, dofterna och framför allt djuren, ett större utrymme än de raka rabatternas disciplin.

Allt är möjligt - och framför allt så måste det vara möjligt att kunna finnas i nånslags ödmjuk synergi med det som också lever omkring oss. 


Följ oss på sociala medier